ecm Duo, Ren Shang & Dominic Lash + ecm (Zheng Hao & Joseph Khan) + Olivier Di Placido & Fritz Welch, Hundred Years Gallery, 29th March

ecm Duo, Tread Into Mulch: Line up TBA, Hundred Years Gallery, 17th May

(taken by Brian Hingerty, Hackney, 2022)